En underlig känsla är det som har nått mig den senaste tiden. Att analysera bilder utifrån den modell vi använder på fotoskolan öppnar ögonen och lär mig att ”förstå” de budskap som konstnärerna vill förmedla bättre. Även abstrakta verk blir lättare att förstå. Detta är konfliktfyllt då det medför ett fjärmande från de ”vanliga betraktarna”. Bilderna blir lite svårare att tyda för de som inte läst bildanalys…. Jag spelar ju på bildanalysens strängar…. Det är en märklig och spännande resa jag är med om…