Hembygdskunskap – ett ämne som togs bort från skolan under 1970-talet. Det omfattade traditioner, etik, natur- och samhällskunskap. Att ta bort det från schemat var nog rätt då det gjordes men, idag kanske det är riktigt att återinföra ämnet.
Att lära sig vilka växter som finns, hur vi brukar jord och skog eller årstidernas skiftningar tillhörde hembygdskunskapen. Hur post, polis och brandkår fungerade stod också att läsa om i ämnets läroböcker. Tyvärr verkar mycket av kunskapen inom det lokala området ha försvunnit med ämnet. Mycket hänger på lärarna och det är tråkigt.

De människor som kommer från andra länder borde få möjligheten till lärande om det lokala. Med denna kunskap blir det lättare att verka där de bor. Att balansera det de har med sig med de lokala traditionerna är alltid svårt. Jantelagen är stark. Så, inför hembygdskunskap i utbildningen både för gammal och ung. Då KANSKE vi löser en del problem. Jag tror hembygdskunskap behövs……..